New_Age20 Techitout

#New_Age20 #TechitOut #ทีมแซ่บแสบทรวง มีเธอร่วมทาง ชาไทยดังไประดับโลก ส่งเสริมกิจกรรมดีๆ ร่วมช่วยเป็นกำลังใจกด like กด share ด้วยครับ #SynHub #DIP #NEC  

LoRaWAN Infrastructure for Enterprise Solution & IoT Antenna Design

#EmOne #LoRaWAN #Enterprise #IoT #Antenna #Design สัมผัสเรื่องราวประสบการณ์ตรง ความรู้ที่จำเป็น อุปสรรคต่างๆ ระหว่างดำเนินการ จนถึงปัจจุบัน จนเป็นที่รู้จักในกลุ่ม LoRaWAN ทั้งผู้ให้บริการ และด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย